Dr. Öğretim Görevliliği Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü için ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavları yapılan adayın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

No

Adı Soyadı

ALES Puanı (%30)

Lisans Mezuniyet Notu (%30)

Yabancı Dil Notu (%10)

Giriş Sınavı Notu (%30)

Başarı Notu

Başarı Durumu

1

Günseli GÜMÜŞEL

80

76.20

88

85

81,16

Asıl